Värdering

Vi på Sterbhusassistans har lång och gedigen erfarenhet av köp och värdering av dödsbon-sterbhus och hela hem, delar av  hem och enstaka föremål. Vi går igenom dödsboet-sterbhuset tillsammans med er och kommer överens om vad som ska ingå i affären och vad som eventuellt ska behållas.

Röjning

Vi transporterar bort allt i dödsboet-sterbhuset inkusive vind och källarförråd. Det i dödsboet-sterbhuset som vi inte tar hand om själva skänkes till välgörande ändamål. Allt som blir över källsorterar vi självfallet.

Städning

Vi ordnar med flyttstädning .
Ni besiktar städningen av dödsboet-sterbhuset efter
avslutat arbete.